Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında “saç bakımı”, ”güzellik hizmetleri”,”makyaj” “vücut bakımı ve masaj ”dallarında
hazırlanan öğretim programları ülkemizde meslek edindirme, nitelikli ve eğitimli eleman yetiştirme, bu elemanların sektörün ihtiyacını karşılamak üzere istihdamı, üniversitelerin ilgili bölümlerine öncelikli olarak kabulü ve ihtiyaç duyulan bu elemanların kısa sürede kişisel hizmet sektörlerinde katkıda bulunması açısından önem kazanmaktadır. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanının MEGEP kapsamına alınması ve bu çerçevede programların sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış ve standart getirecektir. Dünya’da hızla değişen kozmetik ve kişisel hizmet sektörü, pazar ekonomisinde büyük bir paya sahiptir. Değişen yaşam şartlarıyla birlikte insanların kişisel bakımlarına önem göstermeleri sektörde nitelikli elemanlara olan ihtiyacı artırmaktadır.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı programında;
1. Saç Bakımı,
2. Güzellik Hizmetleri,
3. Vücut Bakımı ve Masaj
4. Makyaj
dalları yer almaktadır.

MEGEP çalışmaları kapsamında sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve bu meslekler birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve işbirliği gerçekleştirilmiştir.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Güzellik ve Saç Bakım Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği öğretim üyeleri ile iş birliği yapılmıştır. Kozmetik firmalarının eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler, çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve her düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları hazırlanmış, her yaşta ve her düzeyde bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı programı gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Öğretim Programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
ALANIN TANIMI
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
1. SAÇ BAKIMI
Tanımı: Kuaförün sahip olduğu, saç şekillendirme, saç renklendirme, saç kesimi ve saç bakımı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında kuaförlük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.GÜZELLİK HİZMETLERİ
Tanımı: Güzellik uzmanın sahip olduğu, yüz ve vücut bakımı ile ilgili temel işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında güzellik uzmanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 3. VÜCUT BAKIMI VE MASAJ
Tanımı: Vücut bakımı ve masaj elemanının sahip olduğu, özel masaj ve vücut bakımlarıyla ilgili işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında vücut bakımı ve masaj bakım elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır
4.MAKYAJ
Tanımı: Makyaj elemanının sahip olduğu, makyaj, artistik ve plastik makyaj, ileri makyaj teknikleri ile ilgili işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında makyaj elemanı(makyöz-makyör) mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Bayan ve erkek kuaför salonlarında,
2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
3. Masaj salonları ve merkezlerinde,
4. Kaplıca ve banyo tesislerinde,
5. Termal otellerde,
6. SPA, thallosso terapi ve bakım merkezlerinde,
7. Spor merkezleri ve salonlarında,
8. TV kanallarında,
9. Tiyatro salonlarında,
10.Sinema stüdyolarında,
11.Kozmetik satış noktaları,
12.Kozmetik imalatçılarında,
13.Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.